Plantenfilter

Terug Drijfplanten Irissen Waterlelies Waterplanten Zuurstofplanten

Het gebruik van een plantenfilter of moerasfilter is zeker aan te raden. De vervuilende stoffen die uitgescheiden worden door de kieuwen/nieren van de vissen, de afbraak van organisch materiaal wordt door bacteriŽn bij een goede filter omgezet tot nitraten (nitrificatie) en fosfaten. Deze eindproducten zijn voor menige vijverliefhebber een bron tot frustratie omdat ze ervoor zorgen dat algenbloei tot stand komt.
De enige mogelijkheid om de nitraat en fosfaat concentratie binnen te perken te houden is ofwel regelmatig water verversen ofwel de biologische kringloop sluiten door deze stoffen te laten verbruiken door planten om te groeien. Bij voorkeur snel groeiende planten zullen namelijk enorme hoeveelheden nitraten en fosfaten alsook ook veel ammonium en ammoniak uit je water halen.

Doordat onze koi's planteneters zijn kunnen we deze planten niet rechtstreeks in de vijver inplanten. Daarom kan er best een aparte moeras of plantenfilter voorzien worden waar deze planten met hun wortels in substraat ingebed staan. Een extra voordeel is dat het substraat een extra veiligheidsmarge is voor je normale filter. In dit substraat zullen namelijk ook bacteriŽn huisvesten die de zorgen voor nitrificatie. De stoffen die in het water zitten worden door de filter afgebroken, de planten kunnen deze stoffen dan weer opnemen.† De goede werking van een moerasfilter is rechtstreeks afhankelijk van de hoeveelheid bacteriŽn en planten die in de plantenfilter  groeien.

Een plantenfilter kan je op verschillende manieren integreren aan uw vijver. Een eerste mogelijkheid is om de plantenfilter afzonderlijk van de koi-vijver te plaatsen. Hierbij kan er door gebruik te maken van een waterval of beekje het water terug in de vijver lopen. In het beekgedeelte kan er nog voor geopteerd worden om drijfplanten zoals waterhyacint te plaatsen welke enorme hoeveelheden fosfaten en nitraten opnemen
. 

Een tweede mogelijkheid is de moerasfilter in de vijver te integreren waarbij het water door lichte overloop van de moerasfilter terug in de vijver uitmond.

De grootte van de plantenfilter hangt af van de vispopulatie maar voor een koi-vijver mag je een plantenfilter normaal gezien enkel als een extra filter voorzien. Het enkel opteren voor een plantenfilter en geen gebruik maken van een bead- of meerkamerfilter is echter niet te overwegen omdat het specifieke oppervlak van substraat ongeveer 100 m≤/m≥ is. (zie ook het hoofdstuk meerkamerfilters voor het uitrekenen van het nodige filteroppervlak)

Een ideale plantenfilter heeft een grootte van 25% tegenover de totale vijverinhoud, indien er hiervoor plaats is valt dit zeker te overwegen. Met een goede beplanting heeft men met deze grootte van filter normaal gezien geen waterverversingen nodig, hierbij mag men zelfs een grote vispopulatie hebben. Indien er geopteerd wordt voor een kleinere plantenfilter (beter een kleine dan geen) dan zullen er nog steeds waterverversingen nodig zijn maar kunnen desnoods sterk beperkt worden. Toch moet er naar gestreefd worden om minimum 10 % van de vijverinhoud als bijkomende plantenfilter te integreren.


Drijfplanten

Irissen

Waterlelies

Zuurstofplanten