Bodemdrain

Terug

Bodemdrains zijn onontbeerlijk in onze koivijver en worden gebruikt om toe te passen in gravity filtersystemen. Dit zijn potten voorzien van een afschermhoed die op de bodem van de vijver in een dal geplaatst worden, hier wordt het  om het vuil dat zich op de bodem bevindt afgevoerd. 

Deze drains zijn verkrijgbaar in verschillende maten van 50 mm tot 110 mm, doch moet er rekening mee gehouden worden dat het debiet van een bodemdrain van 50 mm ongeschikt is om met een voldoende groot debiet vuil af te voeren. Ook zal deze kleine bodemdrain snel verstoppen door eventuele bladeren of draadalgen die zich op de bodem van de vijver bevinden. 

Enkel bodemdrains met een aansluiting van 80 mm en groter zijn geschikt. Voor het verbinden van de bodemdrains moeten PVC leidingen gebruikt worden die bestand zijn tegen hoge drukken (zie hoofdstuk hogedrukleidingen), deze buizen hebben een minimum diameter van 80 mm.  Verschillende bodem drains van 80 mm doorsnede kan men dan laten samen komen in een buis van 110 mm.

Voor een ideale vuilafzuiging zou er voor iedere 10m water een bodemdrain moeten voorzien worden.Voor een optimale afzuiging wordt iedere bodemdrain apart aangesloten en voorzien worden van een klep. Het voordeel hierbij is dat je zo drain per drain eens kunt spoelen door bodemdrain per bodemdrain apart te openen. Hierdoor wordt er een enorme hoeveelheid water door de drain gestuurd waardoor het hardnekkig slib wordt meegenomen.

Bij het aan elkaar sluiten van 2 bodemdrains zal het debiet per drain halveren. Sluit dus nooit meer dan 5 bodemdrains tezamen aan, het debiet zou bij zo laag worden dat de vuilafvoer zo goed als stilvalt. 

De bodemdrains worden tenslotte aangesloten op de voorfilter van uw filterlijn.