Een koi is een bijzondere vis. Hierbij stelt hij niet alleen hoge eisen naar de vijver toe, ook het water dat in de vijver aanwezig is moet aan een aantal parameters voldoen. Deze waterkwaliteit kan door verschillende zaken beÔnvloed worden. Dit kan gaan van het in de vijver vallen van bladeren die dan beginnen rotten, uitwerpselen van vissen en vogels, afstervende planten,...

Ook bij hoge temperaturen kan er zuurstoftekort optreden wat zeker in goed bevolkte koi-vijvers voor problemen kan zorgen.

Om te kijken dat ons water van goede kwaliteit is geven we hieronder een overzicht van de belangrijkste parameters :

PH-waarde

Deze waarde zegt ons iets over de zuurtegraad van het water. Indien de PH-waarde lager is dan 7, dan is het water zuur. Dit komt in de praktijk weinig voor (tenzij de vijver gevuld werd met grondwater, wat af te raden is). Ligt de waarde boven de 7, dan is het water alkalisch.  De ideale PH voor een koi ligt tussen 7 en de 8,5. De PH is gemakkelijk constant te houden als er voldoende alkalische zouten in het water zitten, deze zouten werken hier als buffer. De KH (carbonaathardheid) is hier de buffer voor de pH.  Meet dus regelmatig de pH en de KH. Indien het water te alkalisch is kan dit verlaagd worden door Ph-min toe te voegen. Ook een mandje met turf dat in de stroming gelegd wordt doet de pH dalen. Een te hoge pH duid meestal op een te hoog ammoniak gehalte wat giftig is voor de vissen.

De pH waarde in een goed functionerende koi-vijver ligt tussen de 7 en 8,5

Klik op het merk om een vijverproduct voor van dat merk te zien.  Druk op om terug te keren

 

 

GH-waarde

De totale hardheid wordt uitgedrukt als GH-waarde. Het water ontleent zijn hardheid aan de hoeveelheid mineralen die erin zijn opgelost. Zowel planten als vissen hebben mineralen nodig om goed te kunnen functioneren. Als het water te zacht is zullen vooral zuurstofplanten niet goed groeien en beginnen te verslijmen. De GH-waarde kan verhoogd worden door GH+ toe te voegen. De optimale GH-waarde voor uw koi is 12. Een hogere waarde is ook niet goed en kan verminderd worden door veel stroming in het water te brengen.

De GH-waarde in een goed functionerende koi-vijver ligt tussen de 8 en de 12

Klik op het merk om een vijverproduct voor van dat merk te zien.  Druk op om terug te keren

 

KH-waarde

De carbonaathardheid wordt uitgedrukt als de KH-waarde. Deze carbonaten werken als buffer voor de pH, indien de KH waarde te laag is geeft dit als gevolg dat de pH sterke schommelingen vertoont. Tevens zullen de waterplanten niet goed groeien. De KH kan verhoogd worden door KH+ toe te voegen. Bij een KH-waarde vanaf 5 blijft uw pH waarde stabiel. Aan te raden voor uw koi is om de KH-waarde op 8 te brengen. Ook een te hoge KH-waarde is niet goed, boven de 10 kan deze het best verlaagd worden door turfgranulaat in de stroming te leggen.

De KH-waarde in een goed functionerende koi-vijver ligt tussen de 5 en de 10

Klik op het merk om een vijverproduct voor van dat merk te zien.  Druk op om terug te keren

Ammoniak NH3

Ammoniak komt vrij van rottend organisch materiaal of wordt door de koi uitgescheiden via de kieuwen. Een hoog ammoniakgehalte komt meestal voor in een nieuwe vijver met filterproblemen of bij een te hoge visbezetting. Ammoniak is zeer schadelijk en de dodelijke grens voor de koi ligt tussen de 0,2 en 0,5 mg/liter. De ammoniakvergiftiging zorgt ervoor dat het centrale zenuwstelsel van de vis wordt aangetast, ook zal het ammoniak het slijmvlies en de kieuwplaatjes vernietigen, acute vissterfte is hiervan het resultaat.

Bij zulke waarden moet direct 50% van het water ververst worden, daarna dagelijks 25% totdat de waarde terug acceptabel liggen. Het toevoegen van zeoliet aan de filter zorgt ervoor dat de ammoniak direct geabsorbeerd wordt. Stop ook met het voeren van de vissen.

De waarde voor ammoniak in een goed functionerende koi-vijver is 0 mg/liter

 

Stikstofcyclus

Klik op het merk om een vijverproduct van dat merk te zien.  Druk op om terug te keren

Nitriet NO2

Nitrosomonas bacteriŽn zetten ammoniak in onze filter om naar nitriet(NO2) in aanwezigheid van zuurstof. Dit is de eerste stap in het stikstof-proces dat nitrificatie wordt genoemd. Ook nitriet is zeer giftig voor de koi. Het nitriet gehalte mag niet hoger zijn dan 0,15 mg/liter. Bij een waarde hoger dan 0,5 mg/liter zal het nitriet ervoor zorgen ervoor dat de rode bloedlichaampjes worden bij de koi worden afgebroken en het ijzer in de bloedkleurstof hemoglobine zal oxideren zodat er methemoglobine ontstaat. Methemoglobine is niet in staat om zuurstof te vervoeren in de bloedbaan. Hierdoor kleurt het bloed alsook de kieuwplaatjes bruin.

Bij zulke waarden moet direct 50% van het water ververst worden, daarna dagelijks 25% totdat de waarde terug acceptabel liggen. Het toevoegen van nitrificerende bacteriŽn zou ervoor moeten zorgen dat nitriet verder wordt afgebroken tot nitraat. 

Een te hoge nitrietwaarde kan zijn oorzaak terugvinden in een te grote hoeveelheid dood organisch materiaal in de vijver (slib, te veel vis, rottende bladeren,....).

Bijkomende tip : Door het toevoegen van zout (0.1% of 1gram per liter) wordt het nitrietgehalte niet vermindert maar voorkomt het 'brown blood desease' of de bruine bloedziekte.

De waarde voor nitriet in een goed functionerende koi-vijver is 0 mg/liter

Klik op het merk om een vijverproduct van dat merk te zien.  Druk op om terug te keren

Nitraat NO3

Nitraat ontstaat als restproduct doordat nitrobacter-bacteriŽn nitriet verder omzetten, deze omzetting gebeurt in de biologische filter.

Nitraat is een nuttige voedingsstof die wordt gebruikt door planten en algen. Bij een nitraatwaarde onder de 50 mg/liter is er geen probleem. Een te hoge hoeveelheid kan duiden op een vijver met teveel vissen. Bij waarden boven de 100 mg/liter is regelmatig water verversen is de enige oplossing. Doe dit net zolang totdat de waarde terug laag genoeg ligt.

Het verminderen van het vissenbestand of meer planten plaatsen kan hier een oplossing zijn om op langere termijn de nitraatwaarde onder controle te krijgen.

De waarde voor nitraat in een goed functionerende koi-vijver ligt onder de 50 mg/liter

Klik op het merk om een vijverproduct van dat merk te zien.  Druk op om terug te keren

Zuurstof

Zuurstof is essentieel voor het leven in de vijver. Uw vissen hebben zuurstof nodig om te ademen, de bacteriŽn in uw biologische filter hebben zuurstof nodig om de giftige ammoniak en nitriet om te zetten naar nitraat.  Een laag zuurstofgehalte kan veroorzaakt worden door algengroei, hoge visbezetting, medicijnbehandeling, slechte watercirculatie en hoge temperaturen.

De maximale hoeveel zuurstof dat water kan bevatten hangt af van de temperatuur. Zoals weergegeven in onderstaande grafiek kan koud water kan dus meer zuurstof bevatten dan water van hogere temperatuur.

Lucht toevoegen door middel van luchtstenen in de biologische filter zijn noodzakelijk voor de aŽrobe bacteriŽn bij hoge watertemperatuur. Tevens kan men gebruik maken om het water extra te beluchten door gebruik te maken van  waterval, venturie, luchtpomp of trickle filter.

Uw koi ver verbruikt 7.2 mg zuurstof per uur per kilogram lichaamsgewicht bij 2įC. Bij water van 30įC is dit 300 mg hierdoor streven we voor onze koivijver telkens naar een maximale zuurstofsaturatie.

In een koi-vijver streven we steeds naar maximale zuurstofsaturatie.

Klik op het merk om een vijverproduct voor van dat merk te zien.  Druk op om terug te keren

     

 

Besluit:

Meestal is een slechte waterkwaliteit de oorzaak van zieke vissen en vijverproblemen.

Test daarom altijd eerst de kwaliteit van het water. Zorg daarna dat de kwaliteit van het vijverwater weer goed is, voordat u met de behandeling van uw vissen of vijverprobleem begint.